Od wiary do zabobonu – Bohdan ...

Nasz słowiański folklor jest bardzo bogaty w różnego rodzaju stworzenia, które nawiedzały domy naszych przodków, ich pola,...

Przyjaźń ponad podziałami – Fernando Meirelles ...

Jedni widzą go jako ostatnią broń w walce ze zbyt postępowym światem, inni jako symbol zmian, które nie nadeszły, choć...