Patronat

Głos Kultury oferuje:,
 • Umieszczenie informacji o danym tytule muzycznym/książkowym/filmowym etc. na stronie www.gloskultury.pl w formie newsa;
 • Umieszczenie informacji o  nim na portalu społecznościowym facebook.pl;
 • Umieszczenie odnośnika (linku) do omawianego tytułu odsyłającego do strony wydawnictwa/wytwórni;
 • Umieszczenie blurba promocyjnego na omawianym dziele,  zachęcającego do sięgnięcia po dany tytuł;
 • Możliwość umieszczenia wszelkich zawartości multimedialnych (zdjęć, plakatów, bannerów, filmów YT);
 • Zamieszczenie recenzji promującej dzieło (w zależności od potrzeb – może być to jedna recenzja bądź wielogłos), a także – w terminach późniejszych niż data premiery – przypominającej o jej istnieniu na rynku wydawniczym;
 • Przeprowadzenie wywiadu, zamieszczenie obszerniejszego artykułu, a także wszelkie inne działania promocyjne, które będą leżały w naszych kompetencjach, i do których przeprowadzenia wyrażą chęć i zgodę obie strony;
 • Organizację konkursu na portalu Głos Kultury  promującego dany tytuł

 

Głos Kultury oczekuje:
 • Zamieszczenia logo Głos Kultury z dopiskiem „Patronat Medialny” na promowanym dziele oraz na ulotkach, plakatach, zakładkach i innych materiałach reklamujących;
 • Dostarczenia kompletu materiałów potrzebnych do promocji z logo Głos Kultury drogą elektroniczną na adres: redakcja@gloskultury.pl
 • Dostarczenia bannerów reklamowych o wymiarach 1140×130 na pasek górny strony głównej, 245×400 na pasek boczny podstron oraz bannerów do zdjęcia w tle na facebooku;
 • Dostarczenia egzemplarza recenzenckiego danego tytułu (w zależności od potrzeb – jeden lub więcej egzemplarzy) pod umówiony adres pocztowy, bądź drogą elektroniczną;
 • Dostarczenia egzemplarzy lub biletów wstępu dla danego tytułu do organizacji konkursu (w zależności od ustaleń);
 • Zaufania co do naszej kreatywności i charyzmy w planowaniu przebiegu takiego konkursu (tj. dowolności w sprawie ułożenia pytań konkursowych lub stworzenia zadania o innym charakterze, które pozwoli nam wyłonić zwycięzców).

 

Głos Kultury uwagi końcowe:
 • Głos Kultury zastrzega sobie prawo do ewentualnej odmowy współpracy, nie zobowiązując się przy tym do wyjaśniania jej przyczyn;
 • Współpraca z obu stron jest dobrowolna, a jej wdrożenie nie wiąże się z żadnymi skutkami finansowymi lub prawnym dla żadnej ze stron;
 • Redakcja portalu Głos Kultury zastrzega sobie prawo (jeśli zajdzie taka potrzeba) do ingerencji w materiały prasowe nadesłane przez stronę, czyli np. skrócenia takiego materiału bądź ewentualnej redakcji;
 • Redakcja Głosu Kultury nie gwarantuje całkowitej bezkrytyczności w przypadku recenzji, pokłada jednak nadzieję w tym, że strona współpracująca doceni szczerość, rzetelność, erudycję i polot, którymi kieruje się zawsze nasza redakcja;
 • Każdego traktujemy wyjątkowo i indywidualnie, dlatego każda oferta współpracy rozpatrywana jest w sposób autonomiczny i niezależny od innych;
 • Redakcja działu Głosu Kultury zastrzega sobie również – w sytuacjach rzadkich i szczególnych – prawo do cofnięcia decyzji o przyznanym patronacie kulturalnym – oczywiście z wystarczająco wczesnym poinformowaniem strony zainteresowanej o  tym fakcie.