Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.gloskultury.pl

Administratorem strony są Mateusz Cyra oraz Sylwia Sekret.

Kontakt z administratorami możliwy pod adresem e-mail: redakcja@gloskultury.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Autorzy – Mateusz Cyra oraz Sylwia Sekret.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.gloskultury.pl, działająca na platformie WordPress, domena oraz hosting w serwisie cyberfolks.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 
§ 2
Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą systemu komentarzy dostępnych na Stronie.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://www.gloskultury.pl/kontakt/.
 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi poprzez kontaktowanie się za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika są Autorzy.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na portalu lub w celu kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania tego kontaktu.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia portalu.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c. prawo do przenoszenia danych,
  d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 
§3
System komentarzy
 
 1. Strona korzysta z wewnętrznego systemu komentarzy.
 2. Użytkownik zostawiając komentarz na portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy.
 3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na portalu.
 
§ 4
Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 
§ 5
Inne technologie
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  a. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
  b. kod śledzenia Matomo (dawniej Piwik) – w celu analizy statystyk Strony,
  c. Facebook widget – w celu umożliwienia Użytkownikowi polubienia strony,
  d. Facebook like button – w celu umożliwienia Użytkownikowi polubienia poszczególnych wpisów.
  e. powiadomienia push z wtyczki OneSignal Push – w celu umożliwienia Użytkownikowi otrzymywania aktualizacji pojawiających się na Stronie.
§ 6
Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
§7
Posty sponsorowane
 1. Na Stronie zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji książek, audiobooków, filmów, seriali, gier lub komiksów, oraz .
 2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu, recenzję oraz logo wydawcy, który przekazał go do recenzji.
 3. Posty sponsorowane zamieszczane są na Stronie wyłącznie w celach marketingowych.
 4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
  a. sklepów internetowych umożliwiających kupno zrecenzowanego produktu,
  b. strony wydawcy, który przekazał produkt do recenzji.
  Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.