Fanny Bräuning

HER Docs Film Festival – relacja ...

Odbywający się w dniach 6-10 marca 2020 r. w Warszawie HER Docs Film Festival był historyczną pierwszą edycją jedynego w...