wewnętrzna walka

Zatrać się w szaleństwie, jeszcze raz ...

Jeśli kiedyś zastanawialiście się, jak może wyglądać wizualizacja wewnętrznego skrętu kiszek, której towarzyszy groźba...